Translations of this page?:

Относно Feng Office

Разработчиците на Feng Office наричат творението си уеб офис. Съществуват и много други термини, които също биха му подхождали добре, например: платформа за онлайн сътрудничество, инструмент за управление на проекти, групуер или екстранет. С две думи, Feng Office е уеб-базиран софтуер, който позволява на група от географски разпръснати хора да работят заедно, като си споделят информация по интернет.

Feng Office е свободен софтуер (още наричан софтуер с отворен код). Това означава не само, че не сте длъжни да плащате, за да го използване, но също така имате право и да променяте кода му, за да го настроите според потребностите си.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния уебсайт на Feng Office.

Библиотеки под отворен код

Feng Office използва и надгражда следните библиотеки и приложения под отворен код:

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/about_feng_office.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com