Translations of this page?:

Свързване на обекти

Информацията често е взаимосвързана и взаимозависима. Например, за да изпълните дадена задача, може да се нуждаете от определени документи. Или може да получите съобщение, което е свързано с определено събитие. Във Feng Office е лесно да се показва свързаната информация, като се установяват връзки между обектите от съдържанието. Свързването е универсално понятие във Feng Office: можете да свързвате обекти от произволни типове.

Създаване на връзки в детайлния изглед

За да създадете връзка от един обект към друг, трябва да отворите детайлния изглед на един от двата обекта, без значение кой. Веднага под заглавието на обекта ще видите вече съществуващите връзки към него, ако има такива.

За да добавите нова връзка, просто щракнете на Свързване с други обекти. Така ще се отвори следният диалогов прозорец за избор на обект:

По подразбиране, в него ще видите всички обекти, до които имате достъп. Можете да изберете обект директно (щракайки два пъти върху него в дясната колона) или да филтрирате списъка, като приложите някой от филтрите в лявата колона (по работно пространство, по тип, по етикет).

Създаване на връзки от коментар

Създаването на връзки от коментар до обект става малко по-различно, като разликата се състои в това, че такова свързване е възможно само в тази посока: не могат да се създават връзки от обект към коментар.

Както можете да видите, всеки коментар може да съдържа свои собствени връзки и, стига вие да се автор на коментара, можете по всяко време да добавяте нови връзки или да премахвате съществуващите.

Създаване на връзки в изгледа за редактиране

В изгледа за редактиране на обект присъства раздел, наречен Свързани обекти. Оттам можете да създавате и премахвате връзки към други обекти по същия начин, по който и в детайлния изглед.

Премахване на връзки

Премахването на връзка между два обекта става по който и да е от гореописаните начини при щракване на Премахване.

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/linking_objects.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2021 fengoffice.com