Translations of this page?:

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Време

Модулът за време ви позволява да проследявате колко време вие и вашите колеги сте изразходвали в изпълнение на определени задачи. На базата на почасовите ставки, дефинирани в административния панел, можете да изготвяте отчети, които показват разходите по потребител и/или работно пространство, в рамките на определен времеви интервал. По този начин се улеснява ценообразуването на услугата, която извършвате за даден клиент.

Списъчен изглед

Директно в списъчния изглед можете да въвеждате и редактирате интервалите от време.

Изглед за отчитане

За да генерирате отчет, щракнете на бутона Print report (в българския интерфейс: Отпечатване на отчет), който се намира в горния десен ъгъл на таблицата "General timeslots" ("Времеви график"). По този начин ви се отваря формуляр с филтри на отчета на времето:

Полученият в резултат отчет на времето пресмята разходите на база почасовите ставки, които са били предварително дефинирани в административния панел:

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/time.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2021 fengoffice.com