Използване на теми

ВНИМАНИЕ: Инсталацията на OpenGoo съдържа само една стандартно заложена по подразбиране тема.1) Т.е. не можете да изберете различна тема, освен ако не си я свалите отнякъде или не си създадете собствена тема.

Изборът на тема става през административния панел (Configuration > General, в българския интерфейс: Конфигурация > Общи настройки). След това трябва да презаредите страницата, за да влезе в действие новата тема.

За да създадете нова тема, просто копирайте папката със стандартно заложената тема (public/assets/themes/default/) и преименувайте копието с желаното от вас име на тема (т.е. public/assets/themes/mytheme/). Очевидно, за да видите някаква разлика между двете теми, ще трябва да модифицирате файловете в новата папка.

Тъй като потребителският интерфейс на OpenGoo се базира на JavaScript платформата ExtJS, можете да промените графичната среда на OpenGoo като инсталирате една от множеството ExtJS теми.


1)
Към OpenGoo, версия 1.5