Относно Feng Office

Разработчиците на Feng Office наричат творението си уеб офис. Съществуват и много други термини, които също биха му подхождали добре, например: платформа за онлайн сътрудничество, инструмент за управление на проекти, групуер или екстранет. С две думи, Feng Office е уеб-базиран софтуер, който позволява на група от географски разпръснати хора да работят заедно, като си споделят информация по интернет.

Feng Office е свободен софтуер (още наричан софтуер с отворен код). Това означава не само, че не сте длъжни да плащате, за да го използване, но също така имате право и да променяте кода му, за да го настроите според потребностите си.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния уебсайт на Feng Office.

Feng Office използва и надгражда следните библиотеки и приложения под отворен код: