Σχετικά με το Feng Office

Οι προγραμματιστές του Feng Office αποκαλούν το λογισμικό τους ως Εφαρμογές Γραφείου Ιστύ (Web Office). Υπάρχουν πολύ ακόμη όροι που μπορούν να ταιριάξουν επίσης: Online Πλατφόρμα Συνεργασίας (Online Collaboration Platform), Εργαλείο Διαχείρισης Έργων (Project Management Tool), Groupware ή Extranet για παράδειγμα. Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν σε μία πρόταση, το Feng Office είναι ένα Web based λογισμικό που δίνει την δυνατότητα σε ένα σύνολο ατόμων που βρίσκονται διάσπαρτοι γεωγραφικά να συνεργαστούν μοιράζοντας πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου.

Το Feng Office είναι ελεύθερο λογισμικό (αποκαλείται επίσης και λογισμικό ανοικτού κώδικα). Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πληρώσετε για αυτό, αλλά ότι έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε τον κώδικα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες σας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Feng Office.

Το Feng Office δομείται με την βοήθεια τον παρακάτω βιβλιοθηκών και εφαρμογών ανοικτού κώδικα: