Търсене

Feng Office предлага възможност за текстово търсене на информация без значение от обектния тип.

Търсенето във Feng Office е доста непосредствено и не се нуждае от особени обяснения. При все това, от полза ще ви е да знаете следните факти:

  • Търсенето винаги се извършва в текущо избраното работно пространство. Това позволява да се стесни обхвата на търсенето. От друга страна, ако по този начин търсачката не връща очакваните резултати, направете глобално търсене, като зададете за работно пространство стойността Всички. (Потребителите и контактите се откриват винаги без значение от избраното работно пространство, в резултат от аномалията с правата за достъп до контактите)
  • Можете да въведете няколко думи в полето за търсене. Feng Office ще открие всеки информационен обект, който съдържа поне една от тези думи. Ако искате да търсите само по конкретна фраза, оградете я в кавички.
  • Могат да се отправят и по-детайлизирани заявки за търсене като булевите текстови търсения, описани в наръчника по MySQL.
  • Също така, можете да търсите из редактируемите онлайн документи. 1) Не можете обаче да правите търсене из Word документи, PDF файлове и подобни качени документи.


1)
Тази опция съдържаше грешка, но тя ще бъде оправена при следващата версия. Вижте http://forums.opengoo.org/index.php?topic=333