Αναζήτηση στο Feng Office

Το Feng Office δίνει την δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου που σας επιτρέπει να εντοπίσετε πληροφορίες ανεξάρτητα από τον τύπο αντικειμένου.

Η αναζήτηση στο Feng Office είναι μια απλοποιημένη διαδικασία συνεπώς δεν χρειάζεται εκτεταμένη αναφορά. Θα ήταν χρήσιμο ωστόσο να γνωρίζετε τα παρακάτω:

  • Η αναζήτηση πραγματοποιείται κάθε φορά στην επιλεγμένη περιοχή εργασίας. Αυτό σας βοηθάει ώστε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που θα πάρετε. Ωστόσο, αν δεν βρείτε αυτό που θέλετε, ορίστε την περιοχή εργασίες στο Όλα για καθολική αναζήτηση. (Χρήστες και επαφές μπορούν να αναζητηθούν ανεξαρτήτως της επιλεγμένης περιοχής εργασίας αλλά ως συνέπεια της Ανωμαλίας στα δικαιώματα επαφών)
  • Μπορείτε να εισάγετε όσες λέξεις θέλετε στο πεδίο αναζήτησης. Το Feng Office θα αναζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία περιέχει αυτές τις λέξεις. Αν θέλετε να αναζητήσετε συγκεκριμένη φράση, τότε τοποθετήστε το μέσα σε διπλά εισαγωγικά (“…”).
  • Οι αστερίσκοι (*) είναι χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards). Ο όρος Document* θα ταιριάξει με τον όρο Document και τον όρο Documents αλλά ο όρος Document θα ταιριάξει μόνο με τον Document.
  • Μπορείτε να αναζητήσετε σε online έγγραφα και παρουσιάσεις που μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Ωστόσο δεν μπορείτε να αναζητήσετε σε έγγραφα Word, PDF και παρεμφερή έγγραφά που έχουν ανεβεί.
  • Στις προτιμήσεις χρήστη μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Πλήρη αναζήτηση και σε Γρήγορη αναζήτηση (που είναι η προεπιλεγμένη).
  • Η μηχανή Γρήγορης αναζήτησης χρησιμοποιεί τους δείκτες της MySQL ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία αναζήτηση, ωστόσο σε αυτό εμπεριέχονται κάποιοι περιορισμοί: Δεν μπορεί να βρει λέξεις με μήκος μικρότερο από 4 χαρακτήρες (εκτός εάν η MySQL έχει ρυθμιστεί ώστε να δεικτοδοτεί και αυτές). Διαβάστε περισσότερα: Εγχειρίδιο MySQL
  • Η μηχανή Πλήρους αναζήτησης μπορεί να βρει περισσότερα αποτελέσματα αλλά είναι πιο αργή σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Δεν έχει ωστόσο περιορισμό στο μήκος των λέξεων. Πριν από την έκδοση 1.6.2 αναζητούσε ολόκληρη την φράση αλλά πλέον μπορεί να αναζητήσει σε κάθε όρο ξεχωριστά.
  • Μερικά παραδείγματα: Ο όρος docu ταιριάζει με τον όρο MyDocument στην Πλήρη αναζήτηση αλλά όχι στη Γρήγορη αναζήτηση. a* θα ταιριάξει με όλες τις λέξεις που ξεκινάνε με A στην Γρήγορη αναζήτηση αλλά θα ταιριάξει με όλες τις λέξεις που περιέχουν A στην Πλήρη αναζήτηση.

Πεδίο γρήγορης αναζήτησης

Οθόνη αναζήτησης