Изтриване и възстановяване на обекти

Кошчето беше въведено с версия 1.1 на Feng Office. То работи на принципа на кошчето на десктопа на вашия компютър: Ако изтриете обект, той не се изтрива веднага за постоянно, а бива преместен в кошчето, откъдето може да бъде възстановен при необходимост.

Внимание: Обектите, оставени в кошчето за повече от 30 дни, биват автоматично унищожавани.

Във Feng Office кошчето се намира в селектора за работни пространства. Щраквайки върху съответния запис, ще се отвори кошчето, което съдържа всички обекти, преместени там през последните 30 дни.

  • Възстановяване: Възстановява избраните обекти от кошчето, премествайки ги на оригиналните им места, откъдето са били изтрити.

  • Изтриване: Изтрива избраните обекти от кошчето, с което те биват окончателно унищожени.

  • Изпразване на кошчето: Окончателно премахва всички обекти от кошчето.