Διαγράφοντας και επαναφέροντας αντικείμενα

Το καλάθι αχρήστων έχει εισαχθεί με το 1.1. Δουλευει όπως το καλάθι αχρήστων στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας: Αν διαγράψετε ένα αντικείμενο, δεν διαγράφεται αμέσως μόνιμα αλλά μεταφέρεται στο καλάθι αχρήστων, από όπου μπορεί να ανακτηθεί (αποκατασταθεί), εάν είναι απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικείμενα που παραμένουν στο καλάθι αχρήστων πάνω από 30 ημέρες θα διαγράφονται αυτόματα.

Στο Feng Office το καλάθι αχρήστων βρίσκεται στον επιλογέα χώρου εργασίας. Κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εγγραφή θα ανοίξει την καρτέλλα “Καλάθι αχρήστων” όπου περιέχει όλα τα διαγραμμένα αντικείμενα από τις τελευταίες 30 ημέρες.

  • Αποκατάσταση: Ανακτά επιλεγμένα αντικείμενα από τo καλάθι αχρήστων και τα μεταφέρει πίσω στην αρχική τους θέση.

  • Διαγραφή: Αφαιρεί επιλεγμένα αντικείμενα από τα σκουπίδια που σημαίνει ότι θα διαγραφούν οριστικά.