Σχετικά με το wiki του Feng Office

Το wiki του Feng Office είναι ένα εγχειρίδιο για τους χρήστες του Feng Office (για τους κανονικούς χρήστες και τους διαχειριστές του συστήματος).

Αυτό το εγχειρίδιο είναι μια συνεχής διαδικασία γραψίματος, επέκτασης και βελτίωσης. Ορισμένες σελίδες περιγράφουν τα νέα χαρακτηριστικά της τρέχουσας έκδοσης του Feng Office, ωστόσο κάποιες σελίδες περιγράφουν χαρακτηριστικά παλαιότερων εκδόσεων. Αν χρησιμοποιήσετε το wiki, κάντε το με δικό σας ρίσκο - δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι η πληροφορία είναι σωστή, ακριβής και ενημερωμένη.

Είστε ευπρόσδεκτοι να συμβάλλετε σε αυτό το wiki για να κάνετε το εγχειρίδιο πιο ολοκληρωμένο, πιο ακριβές και πιο κατανοητό. Πριν ξεκινήσετε, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες σύνταξης και (αν σκοπεύετε να συμβάλλετε σε μια μετάφραση) τη σελίδα περί της μετάφρασης του wiki.

Τα περιεχόμενα αυτού του wiki έχουν δημοσιευθεί κάτω από την άδεια του Creative Commons licence (Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Switzerland).