Βάζοντας στο και βγάζοντας από το αρχείο αντικείμενα

Η έννοια της αρχειοθέτησης εμφανίστηκε στο Feng Office 1.6. Είναι ο χώρος όπου αποθηκεύονται τα αντικείμενα ή οι περιοχές εργασίας που δεν χρειάζονται σε καθημερινή βάση πια αλλά δεν πρέπει να διαγραφούν. Το αρχείο βρίσκεται στις επιλογές της περιοχής εργασίας κάτω από το καλάθι αχρήστων. Το αρχείο και το καλάθι αχρήστων έχουν αρκετές ομοιότητες, όμως έχουν δύο σημαντικές διαφορές:

  1. Αντικείμενα στο αρχείο δεν θα διαγραφούν ποτέ (εκτός αν τα μετακινήσετε στον κάδο αχρήστων).
  2. Αντικείμενα στο αρχείο μπορούν ακόμη να εντοπιστούν μέσω της αναζήτησης.
Το κεφάλαιο αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.