Архивиране и разархивиране на обекти

Архивите бяха въведени с версия 1.6 на Feng Office. Архивът е място, където можете да съхранявате обекти или работни пространства, които повече няма да използвате в ежедневната си работа, но и не бива да изтривате. В менюто за избор на работно пространство архивът се намира в дъното, точно под кошчето. Архивът и кошчето имат някои общи неща помежду си, но се различават в следните два аспекта:

  1. Обектите в архива никога не се изтриват (освен ако специално не ги преместите в кошчето).
  2. При пълнотекстово търсене обектите в архива ще продължават да бъдат намираеми.

Така изглежда архивът на Feng Office. Той позволява избраните обекти на бъдат разархивирани, т.е. върнати от архива на местата, където оригинално са се намирали, както и да бъдат преместени в кошчето.