Ιδιότητες περιοχών εργασίας

Κύρια ενότητα ιδιοτήτων περιοχής εργασίας

  • Όνομα Το όνομα επεξηγεί τον λόγο ύπαρξης της περιοχής εργασίας.
  • Γονική περιοχή εργασίας: Με τον τρόπο αυτό έχετε την δυνατότητα να δομήσετε μία ιεραρχία με τις περιοχές εργασίας.
  • Χρώμα περιοχής εργασίας: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για το εικονίδιο στην αριστερή μπάρα όπως επίσης και στην λίστα περιοχών εργασίας..

Περιγραφή περιοχής εργασίας

Αυτή είναι η περιγραφή που θα φαίνεται στον πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Ναι στην επιλογή Εμφάνιση περιγραφής στην σελίδα επισκόπησης της περιοχής εργασίας: ώστε να εμφανιστεί.

Ρυθμίζοντας τα δικαιώματα υπαγορεύετε στο σύστημα τι να επιτρέπει σε κάθε χρήστη και τι μπορεί αυτός να δει σε μια περιοχή εργασίας. Όταν ανοίγετε την ενότητα θα εμφανιστεί το επόμενο:

Επεξεργασία δικαιωμάτων

Όταν επιλέξετε κάποιο χρήστη, θα εμφανιστούν περισσότερες ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να ορίσετε τα δικαιώματα του χρήστη με περισσότερη λεπτομέρεια:

Εκτεταμένη επεξεργασία δικαιωμάτων