Атрибути на работните пространства

  • Име: Това име обяснява целта на работното пространство.
  • Родителско работно пространство: Позволява изграждането на йерархии от работни пространства.
  • Цвят на работното пространство: Използва се за иконката в лявата странична лента и за индикатора на работното пространство в списъчния изглед, показан по-горе.

Това е описанието на работното пространство, което може да бъде визуализирано на информационното табло. За тази цел на въпроса Да се показва ли описанието в общия преглед на работното пространство? трябва да се отговори с Да.

С настройването на правата за достъп давате на системата инструкции какво може да вижда и прави всеки потребител в това работно пространство. Когато отворите този раздел, той изглежда по следния начин:

В момента, в който изберете някой от потребителите, изгледът се разширява с възможността да зададете подробно различните права за достъп на този потребител: