Oversikt

Kontrollpanelet (lokalisert under Oversikts fanen i toppmenyen) er det første skjermbildet du får ved innlogging i Feng Office. It provides you with the most recent and most urgent information from all modules. For example you can see at a glance what tasks and milestones are due, what messages and comments have been posted recently, or what documents have been uploaded.

The dashboard consists of widgets. Every widget displays information from a specific module or a specific type of information. The Notes widget for example displays the most recent entries from the notes module, while the Latest comments widget displays the most recent comments from all modules. As you can see the widget titles should speak for themselves. Please note the widget colors - these are the same as in the detail view of the according object type.

You can choose which widgets should be displayed on your dashboard. This is an individual setting for each user and therefore part of your the preferences section in your user account.

PLEASE NOTE: Since widgets are related to specific modules a widget will remain invisible if the corresponding module has been deactivated by your Feng Office administrator even if you choose to show this widget in your account preferences. For example: If your administrator hides the «Notes» module, this will not only hide the «Notes» tab but the «Notes» widget on the dashboard as well.

Du kan velge blant de følgende programmene:

 • Minikalender
 • Aktive oppgaver (oppgaver som noen arbeider på akkurat nå, ved bruk av tidberegningfunksjonen)
 • Kommentarer
 • Forsinkede oppgaver og milepæler (oppgaver og milepæler som ikke er ferdige og som er forfalte)
 • Ventende oppgaver (oppgaver som ikke er fullførte)
 • E-port
 • Notater
 • Dokumenter
 • Grafer (har ingen virkning på Feng Office 1.4.1 og tidligere)1)
 • Arbeidsområde-program
 • Vise komme-i-gang program: Dette er et startprogram som viser ulike standardinstruksjoner. Den blir vist når du logger inn i Feng Office for aller første gang. Programmet er ikke nødvendig for å konfigurere systemet, men hjelper deg å finne fram.

Dersom du ikke liker måten informasjonen blir presantert på i kontrollpanelet, kan du velge til en standard liste-visning. Klikk på knappen i øvre høyre hjørne av kontrollpanelet: