Информационно табло

Информационното табло (разположено под бутона Общ преглед) е най-първият екран, който виждате, когато влезете с потребителския си профил в системата на Feng Office. На таблото ви излиза най-актуалната и най-спешна информация от всички модули. С един поглед разбирате кои са належащите задачи и цели за изпълнение, какви съобщения и коментари са оставяни последно, какви документи са били качвани.

Таблото се състои от притурки (widgets). Всяка притурка показва информация, идваща от конкретен модул, или специфичен тип информация. Притурката Бележки показва най-новите записи от модула за бележки, а притурката Последни коментари показва най-пресните коментари, оставяни из всички модули. Както разбирате, имената на притурките говорят сами за себе си. Забележете обаче цветовете на притурките - те са същите като цветовете, с които в детайлния изглед се обозначават отделните типове обекти.

Можете сами да изберете кои притурки да се показват на вашето информационно табло. Това е индивидуално предпочитание на всеки потребител и като такова е част от раздела с лични настройки на вашия потребителски профил.

Внимание: Тъй като притурките са свързани с конкретни модули, ако даден модул е бил деактивиран от вашия администратор, съответната на модула притурка ще остане невидима, дори и вие да изберете от настройките си тя да се вижда. Например, ако администраторът ви скрие модул Бележки, това ще скрие не само бутона Бележки, но също и притурката за бележки в информационното ви табло.

Имате избор измежду следните притурки:

 • Миникалендар
 • Задачи за изпълнение (задачите, по които текущо някой работи, използвайки функцията за засичане на времето)
 • Коментари
 • Просрочени междинни цели и задачи (задачите и междинните цели, които вече е трябвало, но още не са приключени)
 • Предстоящи събития, междинни цели и задачи (задачите, които предстои да бъдат приключени)
 • Електронна поща
 • Бележки
 • Документи
 • Диаграми (не работи при Feng Office, версия 1.4.1 или по-ранна)1)
 • Описание на работното пространство
 • Първи стъпки: Това е притурка с някои първоначални основни съвети за работа с Feng Office. Показва се, когато влезете за първи път в системата на Feng Office. Обикновено тази притурка ви е нужна само докато се научите правилно да използвате системата.

Ако не ви харесва как е представена информацията на таблото, винаги можете да преминете към стандартния изглед в списъчен вид. За целта просто щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на информационното табло: