Разлики между потребителски профили и контакти

Във Feng Office има от една страна потребители, а от друга страна контакти. И двете понятия се отнасят до хора, но между тях има някои съществени различия, които трябва добре да разбирате.

Контактите на практика са визитни картички, съдържащи цялата информация, която е необходима, за да се осъществи контакт с даден човек: адрес, телефон, факс, имейл и други. Контактите се съхраняват под бутона Контакти и като цяло те представляват база данни от адреси в рамките на вашата инсталация на Feng Office.

Потребителите по същество са профилите, през които се влиза в една инсталация на Feng Office. Всеки потребител е асоцииран с имейл адрес, който се използва за изпращане на информация до потребителя по електронна поща. Потребителите се управляват от администратора на инсталацията на Feng Office посредством административния панел. Потребителите се ползват от определени потребителски права за достъп, които могат да се различават в много отношения. За повече информация научете повече за потребителските права.

И така, потребителите са хората, които могат да влизат в системата на Feng Office, а контактите са хората, за които се пази информация в системата. Но какво трябва да сторим, ако искаме да запазим адресите на хората, които се явяват и потребители на системата? За да стане това, Feng Office предлага една специална възможност за свързване на контактните данни на даден човек с неговия потребителски профил.

Ако администраторът на инсталацията разкрие нов потребителски профил, той има има възможност също така да създаде и нов контакт, свързан с този потребител. Настройката по подразбиране на тази опция е да и е добра практика контакта за всеки потребител да се създава поначало още с разкриването на профила му.

Ако все пак в системата има потребителски профил, който не е свързан със съответстващия му контакт, такава връзка може да се осъществи по всяко време. В детайлния изглед за потребителя просто трябва да се щракне върху действието Създаване на контакт с данните на потребителя.

Свързването е възможно да стане и в обратната посока. Ако даден контакт на потребител не е свързан със съответния му потребителски профил, в детайлния изглед за контакта просто трябва да се щракне върху действието Създаване на потребител от данните за контакт.

В момента, в който даден контакт и даден потребителски профил се свържат, ще можете да преминавате от единия запис в базата данни към другия, използвайки връзките в заглавката (които са двупосочни.)

Внимание: В момента единственият начин за свързване на потребителски профили и контакти е чрез създаване на нов запис. Ако независимо един от друг в базата данни са разкрити потребителски профил и контакт и те трябва впоследствие да бъдат свързани, най-доброто решение е от потребителския профил да се създаде нов контакт и старите контактни данни да се копират ръчно.

Внимание: Не трябва да се забравя, че така описаният метод за свързване на потребители и контакти е въведен специално и единствено за тази цел. Този вид свързване не трябва да се бърка с широко разпространената функционалност за свързване на обекти във Feng Office (която работи и за контакти и потребители, но се намира под заглавната част на контакта (вж горе връзката Свързване на обекти).