Свързване на обекти

Информацията често е взаимосвързана и взаимозависима. Например, за да изпълните дадена задача, може да се нуждаете от определени документи. Или може да получите съобщение, което е свързано с определено събитие. Във Feng Office е лесно да се показва свързаната информация, като се установяват връзки между обектите от съдържанието. Свързването е универсално понятие във Feng Office: можете да свързвате обекти от произволни типове.

За да създадете връзка от един обект към друг, трябва да отворите детайлния изглед на един от двата обекта, без значение кой. Веднага под заглавието на обекта ще видите вече съществуващите връзки към него, ако има такива.

За да добавите нова връзка, просто щракнете на Свързване с други обекти. Така ще се отвори следният диалогов прозорец за избор на обект:

По подразбиране, в него ще видите всички обекти, до които имате достъп. Можете да изберете обект директно (щракайки два пъти върху него в дясната колона) или да филтрирате списъка, като приложите някой от филтрите в лявата колона (по работно пространство, по тип, по етикет).

Създаването на връзки от коментар до обект става малко по-различно, като разликата се състои в това, че такова свързване е възможно само в тази посока: не могат да се създават връзки от обект към коментар.

Както можете да видите, всеки коментар може да съдържа свои собствени връзки и, стига вие да се автор на коментара, можете по всяко време да добавяте нови връзки или да премахвате съществуващите.

В изгледа за редактиране на обект присъства раздел, наречен Свързани обекти. Оттам можете да създавате и премахвате връзки към други обекти по същия начин, по който и в детайлния изглед.

Премахването на връзка между два обекта става по който и да е от гореописаните начини при щракване на Премахване.