Управление на личния потребителски профил

За да управлявате своя личен потребителски профил (в това число личните си настройки), моля, щракнете на връзката Профил в горния десен ъгъл. Така ще отидете на детайлния изглед на профила си.

Публичното име е онова, под което другите потребители на Feng Office ще ви идентифицират. По подразбиране, то е същото като вашето потребителско име, но е добра идея да го промените (например Вася вместо Spiritia).

Адресът за електронна поща в потребителския ви профил ще бъде използван за всички писма, които Feng Office ще ви изпраща, като например известията за нови задачи. Следователно, много е важно информацията, попълнена в това поле, да е актуална и вярна.

В полето за титла можете да поставите академично звание или степен, описание на длъжността си или нещо подобно.

Достъп до административните възможности ще имате само в случай, че вие сте администратор на инсталацията. Тези опции включват възможността за промяна на потребителското ви име (онова, което използвате при влизането в системата на Feng Office) и на компанията, към която принадлежите.

Можете дори да дефинирате дали потребителят да има или не административни привилегии. Това действие, разбира се, има смисъл само ако редактирате профила на друг потребител, а не вашия собствен.

Внимание:

  • Когато давате статут на администратори на други потребители, имайте предвид, че така те ще имат същите права като вас, включително и възможността да свялат вашите собствени административни права. Затова бъдете внимателни, когато повишавате други потребители в статут на администратори!
  • Опцията, свързана с административните привилегии, не се вижда при най-първия потребител, създаден при инсталирането на Feng Office.1)

Избирайки часовата зона, в която понастоящем живеете, ще осигурите всички информационни и времеви данни да се настроят към вашата часова зона.

Аватарът е картинка, която графично ви представлява в Feng Office. Можете да качите такава картинка по всяко време. Ако вече имате аватар, впоследствие можете да го промените или изтриете.

С изпълнението на тази команда ще се създаде контакт, базиран на данните във вашия потребителски профил. Този контакт и вашият профил ще бъдат свързани. Добра практика е така да се създават свързани контакти, тъй като това дава възможност да се предостави пълна информация за вашия адрес, телефони и т.н. (За повече информация, моля, прочетете страницата Разлики между потребителски профили и контакти.)

Предпочитанията са глобални настройки, които се отнасят до поведението на Feng Office, което може да бъде индивидуално контролирано от всеки потребител.

Този раздел включва някои общи настройки на вашия потребителски профил.

  • Показване на контекстно помощно меню: Изберете дали искате винаги да виждате помощно меню, да не го виждате никога, или да го виждате докато не го затворите.
  • Брой на показани свързани обекти: Тази настройка показва броят на свързаните обекти с даден обект, когато той се гледа в детайлен изглед. По подразбиране този брой е настроен да бъде 5.
  • Действия при влачене с мишката до работно пространство: Изберете какво искате да се случва при провлачване с мишката на обект до дадено работно пространство. Възможностите са три: (1) обектът да се премахва от старите работни пространства и да се премества в новото; (2) обектът да се запазва в старите работни пространства и да се добавя към новото; (3) да се извежда подкана за избор на действие.
  • Автоматично разпознаване на часовата зона: Когато е включена тази настройка, часовата зона на потребителя ще бъде автоматично разпознавана през настройките на браузъра.
  • Локализация: Това падащо меню позволява да изберете предпочитания от вас език на интерфейса на Feng Office. Тази настройка има отношение и към някои географски или езиково локализирани настройки каквато например е настройката за формат на датата. За да се активират промените, трябва да презаредите страницата.
  • Начално работно пространство: Тази настройка ви позволява да изберете кое работно пространство да ви се зарежда при влизане в системата или можете да изберете системата да помни кое е било последно посетеното от вас работно пространство.
  • Запазване на състоянието на потребителския интерфейс: Позволява да се запази състоянието на графичния интерфейс (размер на панелите, разгънати/свити екрани, и т.н.) за следващото ви влизане в системата. Внимание: Тази функционалност е в процес на разработка (бета версия).

Този раздел ви дава възможност да управлявате кои притурки да се показват на вашето информационно табло и каква информация да съдържат. За повече информация, моля, прочетете помощната страница за информационното табло.

Внимание: Тъй като притурките са свързани със специфични модули, дадена притурка ще остане невидима, ако съответният й модул е бил деактивиран от администратора на вашата Feng Office инсталация, дори и в настройките си вие да изберете тази притурка да ви се показва. Например, ако вашият администратор скрие модул Бележки, това не само ще скрие бутонът Бележки, но ще скрие и притурката за бележки на вашето информационно табло.

Внимание: Притурката за диаграми не функционира, към версия 1.4.1 на Feng Office.2)

Този раздел ви позволява да направите някои настройки по отношение на задачите.

Този раздел ви позволява да направите някои настройки по отношение на събитията в календара.

Този раздел ви позволява да направите някои настройки по отношение на електронната поща.

Можете по всяко време да промените своята парола. При промяната новата ви парола няма да се визуализира, а ще се маскира с точки. За да е сигурно, че не допускате грешки в новата си парола, ще трябва да я напишете повторно.

Потребителските права определят кой потребител до кои данни има право на достъп за четене и писане. Правата са разделени на системни права за достъп и права за достъп до работно пространство.

За повече информация относно правата, моля прочетете страницата Управление на потребителските права.


1)
Това трябва да се потвърди.