[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Бележки

Бележките са лесен начин за обмен на информация между различните потребители на една инсталация на Feng Office. Бележките могат да се използват вместо форум, блог, електронна дъска за съобщения или пощенски списък. Те поддържат и коментари, така че можете да провеждате обсъждания, а отбелязвайки за наблюдение дадена бележка, можете да получавате известия по електронна поща за новите коментари, оставени под нея. И така, бележките са прост, но мощен компонент от структурата на Feng Office.

Имайте предвид, че когато поставите курсора на мишката над някоя бележка, без да щракате върху нея, началото на текста й ще се визуализира в балонче. Това е достатъчно за бързото намиране на конкретна бележка от списъка, особено в случаите, когато заглавията не са достатъчно говорещи сами по себе си или са частично скрити от края.

 • Създаване: Създава нова бележка.

 • В горния край на падащото меню виждате съществуващите етикети. Изберете някой, за да отбележите с него текущо избраните бележки.
 • Добавяне на етикет: Позволява ви да създадете нов етикет и да отбележите с него текущо избраните бележки.

 • Преместване в кошчето: Премества избраната бележка (избраните бележки) в кошчето.

В него се виждат още списъкът със свързани обекти, персонализирани атрибути, както и коментарите.

 • Редактиране: Позволява да се редактира бележката. Щракнете тази връзка, за да отидете в изгледа за редактиране.
 • Преместване в кошчето: Позволява да се изтрие бележката.
 • Преместване в архива: Позволява да се архивира бележката.
 • Изглед за отпечатване: Показва готова за печат версия на бележката и извиква командата за отпечатване.
 • Преглед на историята: Позволява да се видят всички действия над бележката след нейното създаване.
 • Уникален идентификатор: Номерът, който по еднозначен начин идентифицира бележката като обект в базата данни. Започва с me от английската дума „memo“ (бележка, паметка).
 • Работно пространство: Списък на работните пространства, към които бележката е прикачена. Щракнете върху името на някое работно пространство, за да го изберете (и видите в списъчния му изглед).
 • Етикети: Списък на етикетите, с които тази бележка е отбелязана. Щракнете върху някой етикет, за да го изберете в лявата странична лента.
 • Наблюдаващи потребители: Потребителите, които са маркирали тази бележка за наблюдение. Щракнете върху името на някой потребител, за да видите профила му.
 • Създаване: Потребителят, който е създал тази бележка, и датата и часа на създаване. Щракнете върху потребителското име, за да видите профила на съответния потребител.
 • Последна редакция: Потребителят, който последно е редактирал тази бележка, и датата и часа на последната редакция. Щракнете върху някое потребителско име, за да видите профила на съответния потребител.

По начало, бележката се състои от заглавие и най-обикновен текст (без възможности за форматиране или HTML код).

Внимание: Връзката Допълнителен текст, която се намира под основния текст, обикновено е невидима. Това е унаследена функционалност, която понастоящем не играе конкретна роля. Ще виждате тази връзка само в случай, че използвате инсталация на Feng Office, която надгражда някоя от версиите преди 1.0, и ако някой е въвел такъв допълнителен текст за някоя бележка.1)

От този раздел можете да прикачите бележката към едно или повече работни пространства.

От този раздел можете да маркирате дадена бележка с един или повече етикети.

Този раздел ви позволява да направите няколко настройки, свързани с бележките. За подробности вижте обясненията на екрана.

Атрибутите ви позволяват да съхранявате метаданни за всяка бележка. Атрибутите не се визуализират в списъчния или в детайлния изглед, но можете да правите търсене по тях.

Този раздел ви позволява да свързвате обекти с бележки, както и да премахвате такива връзки.

Засега не са възниквали често задавани въпроси.