Σύνδεση Αντικειμένων

Η πληροφορία είναι συχνά αλληλένδετη. Για παράδειγμα, για να ολοκληρώσετε μία εργασία ενδεχομένως να χρειαστείτε ένα σύνολο εγγράφων. Ίσως να έχετε κάποιο μήνυμα που σχετίζεται με κάποιο γεγονός. Το Feng Office απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο η σχετική πληροφορία εμφανίζεται συνδέοντας τα αντικείμενα περιεχομένου. Η σύνδεση έχει καθολική σημασία στο Feng Office, καθώς μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε τύπο αντικειμένων περιεχομένου μεταξύ τους.

Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο μεταξύ δύο αντικειμένων θα πρέπει να ανοίξετε την λεπτομερή προβολή ενός από τα 2 αντικείμενα. Στην κεντρική περιοχή, ακριβώς κάτω από το όνομα του αντικειμένου φαίνονται οι ήδη υπάρχοντες σύνδεσμοι (εάν υπάρχουν).

Σύνδεση αντικειμένων

Για να προσθέσετε έναν σύνδεσμο, απλά κάντε κλικ στο Σύνδεση περισσοτέρων αντικειμένων. Αυτό θα ανοίξει τον επόμενο διάλογο επιλογής αντικειμένου:

Επιλογή αντικειμένου για σύνδεση

Εξ' ορισμού, θα βλέπετε όλα τα αντικείμενα στα οποία έχετε πρόσβαση. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο απ' ευθείας (με διπλό κλικ στην δεξιά στήλη) ή μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα χρησιμοποιώντας ένα από τα φίλτρα της αριστερής στήλης (ανά περιοχή εργασίας, τύπο, ετικέτα).

Η δημιουργία συνδέσμου από σχόλιο σε κάποιο άλλο αντικείμενο διαφέρει ελαφρά από τα προαναφερθέντα καθότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το αντίστροφο (δηλαδή από κάποιο αντικείμενο σε σχόλιο).

Σύνδεση σχολίων

Όπως βλέπετε, κάθε σχόλιο έχει τους δικούς του συνδέσμους και μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε συνδέσμους όποτε το θελήσετε (με την προϋπόθεση ότι είστε ο συντάκτης του σχολίου).

Στην προβολή επεξεργασίας εντός αντικειμένου υπάρχει η περιοχή Συνδεδεμένα αντικείμενα. Σε αυτή μπορείτε να συνδέσετε και αποσυνδέσετε άλλα αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο όπως και την λεπτομερή προβολή.

Σύνδεση μεταξύ αντικειμένων στην προβολή επεξεργασίας

Για την διαγραφή ενός συνδέσμου ανάμεσα σε δύο αντικείμενα επιλέγετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφηκαν παραπάνω και πατάτε στην Αποσύνδεση.