Introduksjon

Brukermanual for Feng Office

Denne delen av manualen kan med enkelhet brukes av alle Feng Office brukere.

Brukermanual for Feng Office administratore

Denne delen av dokumentasjonen inneholder kun informasjon til brukere med administratorprivilegier.

Dokumentasjon for Feng Office utviklere

Denne dokumentasjonsdelen inneholder informasjon kun for utviklere.