Въведение

Наръчник на потребителите на Feng Office

Тази част от наръчника е подходяща за всеки потребител на Feng Office.

Наръчник на администраторите на Feng Office

Тази част от Наръчника съдържа информация, която се отнася само до потребителите с администраторски права.

Наръчник на разработчиците на Feng Office

Тази част от Наръчника съдържа информация, която се отнася само до разработчиците.