Наблюдение на обекти

Отбелязването на обект за наблюдение означава да получавате известия по електронна поща за всеки бъдещ коментар, направен по повод въпросния обект. Това е много удобно, ако искате да проследите как се развива във времето даден обект или течащата по него дискусия.

Внимание: Адресът, на който ще се изпращат известията, е адресът, който сте указали в своя потребителски профил.

Наблюдението и отказът от наблюдение са прости действия, при които се щрака върху съответната връзка в детайлния прегледн на обекта. На следващия екранен кадър можете да видите обект, който текущо се наблюдава от двама души:

За да наблюдавате обекта вие самите, просто щракнете на връзката Наблюдение. В резултат списъкът на наблюдаващите се променя по следния начин:

За да спрете наблюдението на обекта, просто щракнете на връзката Спиране на наблюдение.

Както ще разберете, вие автоматично сте абонирани да получвате известия за всеки обект, който лично сте създали или коментирали без да е нужно да го отбелязвате изрично. Това е функцията автоматично наблюдение, с която Feng Office ви улеснява. Разбира се, във всеки момент, когато пожелаете, можете да се откажете да наблюдавате обекта.

Както стана дума по-горе, наблюдението е свързано с коментирането. Съответно, можете да отбележите за наблюдение само обекти, които позволяват коментари. А такива са следните типове обекти: