Коментари

Коментарите са нещо, което вероятно ви е познато от блоговете. Точно под всяка статия или съобщение има формуляр, който ви позволява да оставите коментар на съответната страница. Коментарите обикновено се публикуват моментално, така че другите читатели на блога, както и притежателят му, да могат да ги прочетат и да им отговорят.

Четенето и писането на коментари се случва в детайлния изглед. По-долу на тази страница под самата помощна информация можете да видите съществуващите коментари, както и формуляра за нови коментари.

Можете да видите името на автора на всеки коментар, а евентуално и снимката му. За своите собствени коментари имате възможност да ги редактирате, или дори изтриете по всяко време, а също така можете и да свържете коментара с друг обект (вижте свързване на обекти).

В момента, в който публикувате коментар, вие автоматично отбелязвате за наблюдение коментирания обект. Това означава, че ще получавате известия за други коментари след вашия.

Във Feng Office можете да оставяте коментари по следните типове обекти: