Σχόλια

Τα σχόλια είναι κάτι γνωστό από τα blogs: Κάτω από ένα άρθρο (ή δημοσίευση) υπάρχει φόρμα που σας επιτρέπει να αφήσετε σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Τα σχόλια συνήθως δημοσιεύονται απ' ευθείας έτσι ώστε όλοι οι αναγνώστες (καθώς επίσης και ο συγγραφέας του άρθρου) να τα διαβάζουν και να απαντήσουν.

Η ανάγνωση και η δημιουργία σχολίων οριοθετείται στην προβολή λεπτομερειών. Κάτω από τις πληροφορίες που εμφανίζονται μπορείτε να δείτε τα υπάρχοντα σχόλια όπως επίσης και μία φόρμα για νέα σχόλια.

Σχόλια

Μπορείτε να δείτε το όνομα και την φωτογραφία (αν είναι διαθέσιμη) του συγγραφέα από κάθε σχόλιο. Για τα σχόλια των οποίων συγγραφέας είστε εσείς έχετε την δυνατότητα να επεξεργαστείτε ή να το διαγράψετε όποτε το θελήσετε, και να συνδέσετε το σχόλια με κάποιο άλλο αντικείμενο (δείτε την Σύνδεση αντικειμένων).

Μόλις δημοσιεύσετε ένα σχόλιο εγγράφεστε αυτόματα σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνετε ενημερώσεις για επιπρόσθετα σχόλια στο αντικείμενο.

Στο Feng Office μπορείτε να αφήσετε σχόλια για τα επόμενα αντικείμενα: