[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Σύνδεσμοι Ιστού | Ώρα | Αναφορές ]

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις είναι ένας απλός τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών μιας Feng Office εγκατάστασης. Οι σημειώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τα forum, blog, μαυροπίνακα, ή λίστα αλληλογραφίας. Υποστηρίζουν σχόλια, ώστε να μπορείτε να συζητάτε πράγματα και μέσα από την συνδρομή σε μια σημείωση μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις με mail εάν υπάρχει ένα νέο σχόλιο. Οπότε οι σημειώσεις είναι ένα απλό, αλλά ισχυρό στοιχείο του Feng Office.

Παρακαλώ σημειώστε πως μπορείτε να λάβετε την αρχή κάθε σημείωσης με την μορφή αναδυόμενης συμβουλής, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια σημείωση (χωρίς να κάνετε κλικ). Αυτό αρκεί για να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη σημείωση γρήγορα, στην περίπτωση που οι τίτλοι δεν διαφοροποιούνται αρκετά ή είναι μερικώς κρυμμένοι.

 • Νέα: Προσθέτει μια καινούργια σημείωση.

 • Στο επάνω τμήμα του πτυσσόμενου μενού μπορείτε να δείτε τις υπάρχουσες ετικέτες. Επιλέξτε μια για να την αναθέσετε σε επιλεγμένες σημειώσεις.
 • Προσθήκη ετικέτας: Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια καινούργια ετικέτα και να την αναθέσετε σε επιλεγμένες σημειώσεις.

 • Μετακίνηση στο κάδο: Μετακινεί τις επιλεγμένες σημειώσεις στο κάδο.

 • Επεξεργασία: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε αυτή την σημείωση. Κάνοντας κλικ σε αυτό το σύνδεσμο, πηγαίνετε στην προβολή επεξεργασίας.
 • Μετακίνηση στο κάδο: Σας επιτρέπει να διαγράψετε αυτήν την σημείωση.
 • Προβολή εκτύπωσης: Εμφανίζει μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτής της σημείωσης και καλεί την εντολή εκτύπωσης.
 • Προσθήκη νέας σημείωσης: Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σημείωση.
 • Περιοχή εργασίας: Οι περιοχές εργασίας στις οποίες έχει ανατεθεί αυτή η σημείωση. Κάνοντας κλικ στο όνομα του χώρου εργασίας για να το επιλέξετε (μεταφέρεστε στην προβολή λίστας).
 • Ετικέτες: Ετικέτες που έχουν προστεθεί στην σημείωση αυτή. Κάνοντας κλικ στο όνομα μιας ετικέτας, την επιλέγει στην αριστερή πλευρική εργαλειοθήκη.
 • Συνδεδεμένα αντικείμενα: Αντικείμενα που έχουν συνδεθεί σε αυτή τη σημείωση. Κάνοντας κλικ στο όνομα του αντικειμένου σας μεταφέρει εκεί.
 • Συνδρομητές: Άτομα που είναι συνδρομητές σε αυτήν την σημείωση. Κάνοντας κλικ σε έναν συνδρομητή σας μεταφέρει στο αντίστοιχο προφίλ χρήστη.
 • Δημιουργήθηκε από: Ο χρήστης που δημιούργησε την σημείωση. Κάνοντας κλικ στο όνομα του χρήστη μεταφέρεστε στο αντίστοιχο προφίλ χρήστη.
 • Επεξεργάστηκε από: Ο χρήστης που επεξεργάστηκε τελευταίος την σημείωση αυτή. Κάνοντας κλικ στο όνομα του χρήστη μεταφέρεστε στο αντίστοιχο προφίλ χρήστη.

Μια σημείωση αποτελείται ουσιαστικά από τον τίτλο και το κείμενο σε απλή μορφή (χωρίς επιλογές μορφοποίησης, χωρίς κώδικα HTML).

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ο σύνδεσμος Επιπρόσθετο Κείμενο κάτω από το κανονικό κείμενο συνήθως δεν είναι ορατός. Αυτό είναι ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό και δεν έχει συγκεκριμένη λειτουργία προς το παρόν. Θα δείτε αυτόν τον σύνδεσμο μόνο εάν χρησιμοποιήτε μια εγκατάσταση του Feng Office που δεν έχει αναβαθμιστεί από την pre-1.0 και εάν κάποιος έχει ήδη προσθέσει κάποιο επιπλέον κείμενο.1)

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να αναθέσετε μια σημείωση σε μία η περισσότερες Περιοχές εργασίας.

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να αναθέσετε μια σημείωση σε μία η περισσότερες Ετικέτες.

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε αρκετές επιλογές για μια σημείωση. Παρακαλώ δείτε τις επεξηγήσεις στην οθόνη για λεπτομέρειες.

Οι ιδιότητες σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μεταδεδομένα για μια σημείωση. Οι ιδιότητες δεν εμφανίζονται στην προβολή λίστας ή στην προβολή λεπτομερειών, αλλά μπορείτε να τις αναζητήσετε.

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να συνδέσετε αντικείμενα σε μια σημείωση (και επιπλέον να τα αποσυνδέσετε).

Δεν υπάρχουν συχνές ερωτήσεις προς το παρόν.