Основни понятия във Feng Office

На тази страница ще опишем основните понятия, с които борави Feng Office. Разбирането на тези понятия е ключово за разбирането на цялото програмно приложение, така че внимателно прочетете тази страница преди да продължите с останалата част от Наръчника.

Feng Office работи с много и различни типове информация. Например:

Когато говорим за тези типове информация, често ги наричаме обекти от съдържанието или просто обекти.

За много от типовете информация се позволява оставянето на коментари. Това е най-простият начин за общуване в Feng Office. Вашият коментар се прикачва към обекта от съдържанието, а други потребители ще могат да го четат (и да отговарят, ако желаят). Коментарите в Feng Office работят почти по същия начин, по който - коментарите в блоговете.

Прочетете повече за коментирането на обекти от съдържанието.

Да наблюдавате обект означава да получавате известия по електронна поща за всеки коментар, отправен към този обект. Това е много удобно, ако искате да проследите как се развива във времето даден обект или течащата по него дискусия.

Прочетете повече за наблюдението на обекти.

Информацията често е взаимосвързана и взаимозависима. Например, за да изпълнените дадена задача, може да се нуждаете от определени документи. Или да получите съобщение, което е свързано с определено събитие. При Feng Office е лесно да се показва свързаната информация, като се установяват връзки между обектите от съдържанието. Свързването е универсално понятие в Feng Office: можете да свързвате обекти от произволни типове.

Прочетете повече за свързването на обекти.

Feng Office разполага с текстова търсачка, която ви позволява да отправяте заявки за извличане на информация измежду всички типове обекти, които се съдържат във вашата инсталация на програмата. Резултатите се представят така, че веднага да разберете от какъв информационен тип са и къде се намират.

Прочетете повече за търсенето.

Колкото повече информация имате, толкова по-важни се оказват инструментите, с които тази информация може да бъде организирана. За тази цел Feng Office предлага два подхода: работни пространства и етикети. Работните пространства са подобни на папките, в които информацията се съхранява във вид на йерархия. От друга страна, етикетите ви помагат да укажете, че дадени обекти от съдържанието отговарят на дадена тема. Филтрирайки информацията си по работно пространство и/или етикет, можете бързо да намирате обектите, които търсите. Работните пространства и етикетите също са две универсални понятия в Feng Office, което значи, че можете да ги използвате без значение с какъв информационен тип конкретно боравите.

Прочетете повече за работните пространства и етикетите.

Информацията, която държите в Feng Office, обикновено не е публично достъпна, а също така често имате и някои данни, които са по-конфиденциални от други. Ето защо за всеки потребител на Feng Office се разкрива индивидуален потребителски профил и всеки обект от съдържанието може да се ограничи така, че да бъде достъпен само за определена група от потребители.

Прочетете повече за потребителските права.

Feng Office предлага мощен инструмент за изготвяне и запазване на персонализирани отчети. Просто изберете обектния тип и полетата (колоните) от данни, които искате да бъдат изведени, и добавете толкова филтри, колкото са ви необходими, за да генерирате онзи списък от данни, който най-добре отговаря на нуждите на отчета ви.

Прочетете повече за отчитането.