[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Σύνδεσμοι Ιστού | Ώρα | Αναφορές ]

Επαφές

Οι επαφές αντιπροσωπεύουν είτε άτομα είτε εταιρείες. Εάν κάνετε κλικ στην καρτέλλα Επαφές, παίρνετε βασικά μία βάση δεδομένων με διευθύνσεις. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα άτομα που θα βρείτε εδώ μπορεί να είναι ή να μην είναι χρήστες της εγκατάστασης του Feng Office σας - διαβάστε κατανοώντας την διαφορά μεταξύ χρηστών και επαφών για λεπτομέρειες.

Τα άτομα μπορεί να ανήκουν σε μια εταιρεία (αλλά δεν είναι απαραίτητο). Οι εταιρείες από την άλλη, μπορεί να έχουν πολλούς χρήστες και επαφές (αλλά δεν είναι απαραίτητο).

 • Επαφή: Δημιουργεί μία νέα επαφή (ένα άτομο).
 • Εταιρεία: Δημιουργεί μία νέα εταιρεία (μία εταιρεία πελάτη, για την ακρίβεια).

 • Στο πάνω μέρος του κυλιόμενου μενού βλέπετε τις υπάρχουσες ετικέτες. Επιλέξτε μία για να την αναθέσετε στις τρέχουσες επιλεγμένες επαφές.
 • Προσθήκη ετικέτας: δημιουργία μίας νέας ετικέτας και ανάθεσή της στις τρέχουσες επιλεγμένες επαφές.

 • Μετακίνηση στο καλάθι αχρήστων: Μετακινεί τις τρέχουσες επιλεγμένες επαφές στο καλάθι αχρήστων.

 • Επεξεργασία: Επεξεργασία της επιλεγμένης επαφής μεταφέροντάς σε στην προβολή επεξεργασίας. Διαθέσιμο μόνο εάν έχετε μόνο μία επαφή επιλεγμένη.

 • Ανάθεση στο χώρο εργασίας: Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος για να αναθέσετε ένα άτομο σε ένα ή περισσότερους χώρους εργασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επαφές διαμοιράζονται μεταξύ όλων των χρηστών, ανεξαρτήτως χώρων εργασίας και δικαιωμάτων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την ανωμαλία δικαιωμάτων επαφών.

 • Προβολή όλων: Επαναφέρει όλα τα φίλτρα και εμφανίζει όλες τις επαφές.
 • Επαφές: Εμφανίζει μόνο επαφές που εκπροσωπούν άτομα.
 • Εταιρείες: Εμφανίζει μόνο επαφές που εκπροσωπούν εταιρείες.

 • Επεξεργασία επαφής: Σας πηγαίνει στην προβολή επεξεργασίας.
 • Ενημέρωση φωτογραφίας: Σας επιτρέπει να φορτώσετε ή να διαγράψετε μια εικόνα που έχει ανατεθεί σε μία επαφή.
 • Ανάθεση στο χώρο εργασίας: Σας επιτρέπει να αναθέσετε μία επαφή σε έναν ή περισσότερους χώρους εργασίας.
 • Διαγραφή επαφής: Διαγράφει μία επαφή.
 • Εμφάνιση ιστορικού: Εμφανίζει το ιστορικό ενημέρωσης μίας επαφής.
 • Συνδεδεμένα αντικείμενα: Αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με αυτήν την επαφή.
 • Δημιουργήθηκε από: Ο χρήστης που δημιούργησε τη συγκεκριμένη επαφή (συμπεριλαμβανομένης την ημέρομηνίας δημιουργίας).
 • Τροποποιήθηκε από: Ο χρήστης που τροποποίησε τελευταίος τη συγκεκριμένη επαφή (συμπεριλαμβανομένης την ημέρομηνίας τροποποίησης).

 • Προσθήκη χρήστη: Δημιουργεί ένα νέο χρήστη και τον αναθέτει στη συγκεκριμένη εταιρεία. (Υφιστάμενοι χρήστες εμφανίζονται στην κύρια στήλη της προβολής λεπτομερειών.)
 • Προσθήκη επαφής: Δημιουργεί μία νέα επαφή και την αναθέτει στη συγκεκριμένη εταιρεία. (Υφιστάμενες επαφές εμφανίζονται στην κύρια στήλη της προβολής λεπτομερειών.)
 • Ενημέρωση πληροφοριών εταιρείας: Μεταφορά στην προβολή επεξεργασίας.
 • Ενημέρωση λογοτύπου: Σας επιτρέπει να ανεβάσετε ή να διαγράψετε ένα λογότυπο εταιρείας.
 • Ενημέρωση δικαιωμάτων: Σας επιτρέπει να αναθέσετε μία εταιρεία σε έναν ή περισσότερους χώρους εργασίας. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα δικαιώματα επιπέδου εταιρείας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό.)
 • Διαγραφή: Διαγράφει μία εταιρεία.
 • Προβολή ιστορικού: Εμφανίζει το ιστορικό ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
 • Συνδεδεμένα αντικείμενα: Αντικείμενα τα οποία έχουν συνδεθεί με αυτήν την εταιρεία.
 • Δημιουργήθηκε από: Ο χρήστης, ο οποίος δημιούργησε αυτήν την εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας δημιουργίας).
 • Τροποποιήθηκε από: Ο χρήστης, ο οποίος τροποποίησε τελευταίος αυτήν την εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας τροποποίησης).

Δεν υπάρχουν συχνές ερωτήσεις μέχρι τώρα.