[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Σύνδεσμοι Ιστού | Ώρα | Αναφορές ]

Σύνδεσμοι Ιστού

Οι σύνδεσμοι ιστού είναι η ίδια έννοια με αυτό που ονομάζεται σελιδοδείκτης ή αγαπημένα στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Αποθηκεύοντας του στο Feng Office μπορείτε να τους μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Μεγαλύτερες συλλογές από συνδέσμους ιστού μπορούν να οργανωθούν χρησιμοποιώντας χώρους εργασίας και ετικέτες, όπως και με κάθε άλλο τύπο αντικειμένου στο Feng Office.

  • Νέο: Δημιουργεί ένα νέο σύνδεσμο ιστού.

  • Στο πάνω μέρος του κυλιόμενου μενού μπορείτε να δείτε τις υφιστάμενες ετικέτες. Επιλέξτε μία για να την αναθέσετε στους επιλεγμένους συνδέσμους ιστών.
  • Προσθήκη ετικέτας: Επιτρέπει τη δημιουργία μίας νέας ετικέτας και την ανάθεσή της στους επιλεγμένους συνδέσμους ιστών.

  • Μετακίνηση στο καλάθι αχρήστων: Μετακινεί τους τρέχοντες επιλεγμένους συνδέσμους ιστού στο καλάθι αχρήστων.

  • Επεξεργασία: Επεξεργασία των επιλεγμένων συνδέσμων ιστού (μόνο ένα τη φορά) και μεταφορά στην προβολή επεξεργασίας.

  • Τίτλος:
  • URL: Δικτυακή διεύθυνση του συνδέσμου (συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου, π.χ. HTTP).

Δεν υπάρχουν συχνές ερωτήσεις μέχρι τώρα.