[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Σύνδεσμοι δικτύου | Ώρα | Αναφορά ]

Μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

To Feng Office μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τους χρήστες του. Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενός POP3 ή IMAP λογαριασμού σας. Το Feng Office υποστηρίζει κρυπτογράφηση SSL/TSL.

 • Νέο: Δημιουργεί ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 • Εισερχόμενα: Εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Απεσταλμένα: Εμφανίζει τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Πρόχειρα: Εμφανίζει τα μηνύματα που έχουν αποθηκευθεί σαν πρόχειρα και δεν έχουν σταλεί ακόμη.
 • Μη αναγνωσμένα: Εμφανίζει μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν έχουν διαβαστεί. Αυτό αποτελεί ένα φίλτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα τρία κουμπιά που περιγράφηκαν παραπάνω (δλδ. μπορείτε να δείτε μόνο τα μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τα εισερχόμενα).

 • Όλα: Απομακρύνει τα φίλτρα και εμφανίζει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Μη αναγνωσμένα: Πατώντας πάνω σε αυτή την εντολή εμφανίζονται μόνο μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά από όλους τους λογαριασμούς. Χρησιμοποιώντας το υπομενού μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον φίλτρα για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό.
 • Μη κατηγοριοποιημένα: Εμφανίζει τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν έχουν ανατεθεί σε μια περιοχή εργασίας(κατηγοριοποιημένα), με άλλα λόγια όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μόνο ο κύριος του λογαριασμού μπορεί να δει.

 • Σήμανση ως αναγνωσμένο: Σημειώνει τα επιλεγμένα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως αναγνωσμένα.
 • Σήμανση ως μη αναγνωσμένο: Σημειώνει τα επιλεγμένα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως μη αναγνωσμένα.

 • Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Σας επιτρέπει να προσθέτετε έναν νέο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Επεξεργασία λογαριασμού: Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε έναν υπάρχοντα λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 • Μπορείτε να θέσετε ετικέτες στα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας.

 • Μετακίνηση στον κάδο: Μετακινεί τα επιλεγμένα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον κάδο.

 • Έλεγχος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Ελέγχει όλους τους λογαριασμούς για νέα μηνύματα.

Το να προσθέτετε ένα νέο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Feng Office είναι το ίδιο με το να προσθέτετε ένα νέο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο εργαλείο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (δλδ, Thunderbird, Outlook, Apple Mail). Βασικά εισάγετε το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, τη διεύθυνση του διακομιστή σας, τα στοιχεία εισόδου σας, συν τις επιλογές κρυπτογράφησης.

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να διαγράψετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας οποιαδήποτε στιγμή.Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και επιλέξετε “Διαγραφή λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας”:

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο θα σας ζητάει επιβεβαίωση για τη διαγραφή ακι θα σας επισημαίνει ότι θα διαγραφούν μαζί και όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι ανεξάρτητα από τις περιοχές εργασίας - είναι προσωπικά για τον καθένα. Αυτό σημαίνει πως τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας είναι διαθέσιμα μόνο σε εσάς. Μόνο αν θέσετε κάποια μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε περιοχές εργασίας τότε κάθε χρήστης με δικαιώματα να διαβάζει μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε εκείνη την περιοχή εργασίας θα μπορεί να τα διαβάσει.

Μετακινώντας τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που περιέχουν συνημμένα έγγραφα σε μια περιοχή εργασίας, θα τοποθετήσει τα συνημμένα αυτά στην περιοχή εγγράφων.

Υποστηρίζει το Feng Office SSL/TLS κρυπτογράφηση?

Ναι, για εισερχόμενα (POP3/IMAP) και για εξερχόμενα (SMTP) μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Υποστηρίζει το Feng Office GPG κρυπτογράφηση?

Όχι.

Υποστηρίζει το Feng Office POP3?

Ναι.

Υποστηρίζει το Feng Office IMAP?

Ναι.

To ΙΜΑP εργαλείο του Feng Office δεν αποθηκεύει τα απεσταλμένα και τα πρόχειρα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο διακομιστή ΙΜΑP. Αποθηκεύονται μόνο τοπικά στο Feng Office.

Υποστηρίζει το Feng Office το Gmail?

Ναι. Για να στήσετε το Feng Office με το λογαριασμό σας του Gmail ελέγξτε πρώτα ότι το επιθυμητό πρωτόκολλο (POP3 ή IMAP) είναι ενεργοποιημένο στις Ρυθμίσεις λογαριασμού Gmail. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε έναν σύνδεσμο που σας μεταφέρει στη σελίδα βοήθειας του Gmail.

Υποστηρίζει το Feng Office το Hotmail?

Αυτή τη στιγμή το Feng Office δεν υποστηρίζει το Hotmail.