[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Δικτυακοί Σύνδεσμοι | Χρόνος | Αναφορές ]

Ώρα

Το εργαλείο της ώρας σας επιτρέπει να καταγράφεται το χρόνο που έχετε ξοδέψει εσείς και οι συνεργάτες σας στις διάφορες εργασίες. Βασιζόμενοι στο κόστος ανά ώρα που έχετε ορίσει στη Διαχείριση μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές που εμφανίζουν το κόστος ανά χρήστη και/ή περιοχή εργασίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Με αυτό το τρόπο είναι εύκολη η κοστολόγηση ενός πελάτη.

Μέσα από την προβολή λίστας μπορείτε απευθείας να προσθέσετε/επεξεργαστείτε εγγραφές.

Για να δημιουργήσετε μία αναφορά κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Εκτύπωση Αναφοράς” στη πάνω δεξιά γωνία της περιοχής “Γενικά χρονικά πλαίσια”. Έτσι μεταφέρεστε στο φίλτρο για δημιουργία αναφορών χρόνων :

Η αναφορά που προκύπτει υπολογίζει το κόστος βασιζόμενη στο κόστος που έχει δηλωθεί ανά ώρα από τη Διαχείριση: