[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Време

Модулът за време ви позволява да проследявате колко време вие и вашите колеги сте изразходвали в изпълнение на определени задачи. На базата на почасовите ставки, дефинирани в административния панел, можете да изготвяте отчети, които показват разходите по потребител и/или работно пространство, в рамките на определен времеви интервал. По този начин се улеснява ценообразуването на услугата, която извършвате за даден клиент.

Директно в списъчния изглед можете да въвеждате и редактирате интервалите от време.

За да генерирате отчет, щракнете на бутона Print report (в българския интерфейс: Отпечатване на отчет), който се намира в горния десен ъгъл на таблицата „General timeslots“ („Времеви график“). По този начин ви се отваря формуляр с филтри на отчета на времето:

Полученият в резултат отчет на времето пресмята разходите на база почасовите ставки, които са били предварително дефинирани в административния панел: