[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Отчитане

Бутонът Отчитане беше въведен с версия 1.4 на Feng Office.1) Той позволява да се генерират отчети за всеки тип обекти във Feng Office. Ако се ползвате с необходимите права (което е въпрос на настройка от администратора за всеки от потребителските профили), можете дори да конфигурирате свои собствени персонализирани отчети.

Ако изберете връзката Задачи в своя панел Отчитане, то ще видите отчет, озаглавен Общо време за изпълнение на задачата. Това е стандартен отчет, който не подлежи на промяна или изтриване. Стандартните отчети по-скоро са изключение, отколкото правило, тъй като можете да дефинирате персонализирани отчети за всеки тип обект. Персонализираните отчети са изброени по-долу в подраздела Персонализирани отчети, и имат бутони за редактиране и изтриване (които ще видите, ако разбира се имате права за такива действия).

Да разгледаме стандартния отчет Общо време за изпълнение на задачата. Ако щракнете на съответната връзка, ще ви се изведе формуляр, който ви позволява да филтрирате и групирате вашия отчет. С други думи, трябва да въведете някакви параметри. Запомнете това, защото пак ще се върнем на него, когато говорим за персонализираните отчети, където също трябва да се въвеждат параметри.

А сега да погледнем един прост персонализиран отчет. Както се казва и в синята заглавна лента, този отчет показва задачите, поставени от Martin Sauter на Feng Office Team Switzerland. Под заглавната лента можете да видите условията, дефинирани за този отчет - очевидно те ни казват същото нещо: отчетът съдържа всички задачи, дефинирани от потребителя msauter и поставени за изпълнение на швейцарския екип на Feng Office. По-долу се вижда отчетът, показващ само колоните, които са били избрани при дефинирането на отчета.

Формулярът за създаване и редактиране на персонализиран отчет е разделен на няколко основни области:

  • Име: Изберете име на отчета (за предпочитане, кратко и смислено)
  • Описание: Добавете описание (ако името не говори достатъчно само за себе си).
  • Обектен тип: Можете да промените от тук обектния тип, ако това е необходимо.

Условията са филтрите, които ще бъдат приложени към данните ви. Ако е необходимо, можете да съчетаете няколко условия. Всяко условие се състои от три елемента:

  • Поле: Това е полето от базата данни, което трябва да бъде извлечено за да бъде условието изпълнено.
  • Условие: Това е операторът (например „равно“, „различно“, „по-голямо от“ или „по-малко от“).
  • Стойност: Това е стойността, която отговаря на условието.

Ако отбележите кутийката Параметър, то полето Стойност ще бъде пренебрегнато. Вместо това от вас ще се иска да избирате стойност на това поле всеки път, когато създавате отчет (както вече видяхте това да се прави при стандартния отчет Общо време за изпълнение на задачата).

В тази част от формуляра трябва да дефинирате колоните, които трябва да бъдат извлечени и как да се сортират данните ви. Би трябвало да е ясно от само себе си.

Лесно е да се определи дали имате или нямате права за създаване и редактиране на персонализирани отчети. Ако можете да видите бутоните Редактиране, Изтриване и Добавяне на персонализиран отчет, то значи разполагате с тези права; в противен случай просто няма да виждате тези бутони.

Ако сте администратор на вашата инсталация, можете да предоставяте тези права на други потребители чрез настройките на потребителските права:


1)
Самият бутон беше въведен с версия 0.9, но при официалното публикуване на версия 1.0 беше отново отстранен, тъй като по това време не беше натоварен с никаква функционалност.