Έννοιες του Feng Office

Σε αυτή την σελίδα αναφέρονται οι βασικές έννοιες του Feng Office. Η κατανόηση αυτών των εννοιών είναι σημαντική για την κατανόηση ολόκληρης της εφαρμογής, επομένως διαβάστε πρώτα αυτή την σελίδα πριν προχωρήσετε στον υπόλοιπο οδηγό.

Υπάρχουν αρκετοί, διαφορετικοί τύποι πληροφοριών στο Feng Office, για παράδειγμα:

Όταν αναφέρονται οι παραπάνω τύποι πληροφορίας θα χρησιμοποιείται συχνά ο όρος αντικείμενο περιεχομένου ή απλούστερα αντικείμενα.

Πολλοί τύποι πληροφοριών σας επιτρέπουν να προσθέσετε σχόλια. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να επικοινωνήσετε στο Feng Office. Το σχόλιό σας αναρτάται στο αντικείμενο περιεχομένου και άλλοι χρήστες θα μπορούν να το διαβάζουν (και να απαντάνε, αν το επιθυμούν). Τα σχόλια στο Feng Office λειτουργούν σχεδόν όπως και αυτά των blogs.

Διαβάστε περισσότερα για τον σχολιασμό σε αντικείμενα.

Η εγγραφή σε αντικείμενα έχει την έννοια της ειδοποίησης με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε σχόλιο που θα αναρτάται στο αντικείμενο στο μέλλον. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να παρακολουθείτε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή αν θέλετε να είστε παρατηρητής μιας συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα για την εγγραφή σε αντικείμενα.

Η πληροφορία είναι συχνά αλληλένδετη. Για παράδειγμα, για να ολοκληρώσετε μία εργασία ενδεχομένως να χρειαστείτε ένα σύνολο εγγράφων. Ίσως να έχετε κάποιο μήνυμα που σχετίζεται με κάποιο γεγονός. Το Feng Office απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο η σχετική πληροφορία εμφανίζεται συνδέοντας τα αντικείμενα περιεχομένου. Η σύνδεση έχει καθολική σημασία στο Feng Office, καθώς μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε τύπο αντικειμένων περιεχομένου μεταξύ τους.

Διαβάστε περισσότερα για την σύνδεση αντικειμένων.

Στο Feng Office δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου σε όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτό, ανεξαρτήτων τύπου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με άμεσο τρόπο, ώστε να γνωρίζετε αμέσως για ποιο τύπο πληροφορίας πρόκειται.

Διαβάστε περισσότερα για την αναζήτηση.

Όση περισσότερη πληροφορία διαθέτετε, τόσο σημαντικότερα είναι τα εργαλεία που πρέπει να την οργανώσουν. Το Feng Office προσφέρει δύο έννοιες για αυτό σκοπό: τις περιοχές εργασίας και τις ετικέτες (επισήμανση - tagging). Οι περιοχές εργασίας είναι όμοια με τους φακέλους, όπου η πληροφορία αποθηκεύεται σε ιεραρχική δομή. Οι ετικέτες σας βοηθάνε να επισημάνετε ότι συγκεκριμένα αντικείμενα περιεχομένου ανήκουν σε συγκεκριμένο θέμα. Φιλτράροντας τις πληροφορίες ανά περιοχή εργασίας και/η ετικέτες θα βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε. Οι περιοχές εργασίας και οι ετικέτες είναι καθολικές έννοιες στο Feng Office επίσης, συνεπώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανεξάρτητα από τον τύπο πληροφορίας που χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα για τις περιοχές εργασίας και τις ετικέτες.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύετε στο Feng Office συνήθως δεν είναι διαθέσιμες δημόσια, και συνήθως έχουν διαφορετική διαβάθμιση μεταξύ τους (κάποιες είναι περισσότερο εμπιστευτικές από κάποιες άλλες). Συνεπώς, κάθε χρήστης στο Feng Office έχει μοναδικά στοιχεία σύνδεσης (login), και κάθε αντικείμενο περιεχομένου μπορεί να ανατεθεί σε μία περιορισμένη ομάδα χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα για τα δικαιώματα χρηστών.

Το Feng Office προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την δημιουργία και αποθήκευση αναφορών. Απλά επιλέξτε τον τύπο αντικειμένου και τα πεδία (ή τις στήλες) δεδομένων προς εμφάνιση και προσθέστε όσα φίλτρα χρειάζεστε για να παράγετε μία λίστα δεδομένων που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Διαβάστε περισσότερα για τις αναφορές.